Luhačovické prameny

Luhačovické prameny jsou velmi rozmanité a je jich celkem 16. V zásadě se dělí do dvou skupin.

Do první skupiny se řadí prameny, které se využívají k pitné kúře, a jsou veřejně přístupné lidem.

 • Prvním a zároveň neznámějším pramenem je Vincentka. Vyvěrá na úpatí kopce za lázeňskou kolonádou. Již v 17. století byl tento pramen jako „Hlavní pramen“. Pojmenování Vincentka se mu dostalo až v roce 1792 na počest Vincence Serényiho, majitele zdejšího panství, který má nemalou zásluhu na rozvoji lázní. Vincentka má vysoký obsah kyseliny borité, barya a fluoridů. Voda z tohoto pramene se plní do lahví a je volně prodejná v lékárnách jako pitná kúra, nosní sprej, a je možné zakoupit i další výrobky s obsahem této léčivé vody.
 • Dalším pramenem je Aloiska, která je jedním z nejstarších pramenů. K pitné kúře se tento pramen začal užívat až ve dvacátých letech 19. století. Dříve byl známý jako Lesní pramen, Luisin pramen, či Pramen v hoře. Vyvěrá asi o 30 m výše, než ostatní prameny. Má zvýšený obsah kyseliny borité, jodu, železa a stopových prvků. Používá se k léčbě zažívacího ústrojí a také k inhalacím.
 • Pramen doktora Šťastného vyvěrá blízko lázeňského divadla a je pojmenovaný podle rodáka z Luhačovic, umučeného za druhé světové války. Má zvýšený obsah kyseliny borité, jodu, lithia, barya a fluoru. Má nejvýraznější chuť.
 • Ottovka je nejlidovějším pramenem. Původně vytékala volně, ze strže „V Zelnici“. Dnes nepřetržitě vytéká z malé kašny. Má zvýšený obsah železa, kyseliny borité, jodu a některých stopových prvků.
 • Pramen sv. Josefa vyvěrá blízko kostela Svaté rodiny. Má nízkou mineralizaci a proto je vhodný pro léčbu trávicího ústrojí, dýchacích cest a používá se také k uhličitým koupelím. Tento pramen byl do nedávna nejmladším pitným pramenem, ale v roce 2010 došlo k objevení dalšího pramene, zvaného Viola.
 • Viola vyvěrá blízko pramene Ottovky. Viola je vhodná k léčbě dýchacího ústrojí, žaludku, žlučníku, onkologických nemocí, nemocí srdce a cév i diabetu.

Ostatní léčivé prameny jsou využívány k balneologickým účelům.

Jsou jimi například:

 • pramen Elektra, který je jedním z nejkoncentrovanějších pramenů. Má zvýšený obsah kyseliny borité, lithia a jodu a užívá se k uhličitým koupelím a inhalacím. Těsně vedle se nachází pramen Elektra 2, který se zatím neužívá a je pouze pozorován.
 • Nová Janovka je pramen, který byl navrtán v roce 1987 a používá se jako jedna ze čtyř složek směsí pro koupele a inhalace.
 • Nová čítárna je také vrt z roku 1987 a tvoří další složku pro uhličité koupele.
 • Dalším pramenem, užívaným k uhličitým koupelím je pramen Vladimír.
 • Pramen Jaroslava je mladým pramenem. Je to silně mineralizovaná kyselka, která je vhodná pro uhličité koupele a pro koupele při onemocnění pohybového aparátu.
 • Sirný pramen jako jediný nemá vlastnosti uhličité kyselky. Obsahuje však sirovodík. Užívá se k sirným koupelím a je možné ho i ochutnat.

V Luhačovických lázních se nacházejí ještě další prameny, které jsou zatím pouze pozorovány a slouží jako záložní zdroje.